rozwiązania

ELASTYCZNY OUTSOURCING - zlecisz nam to czego nie umiesz lub nie masz czasu sam zrealizować

Jednym z założeń outsourcingu jest optymalizacja kosztów poprzez profesjonalne zarządzanie oraz wykorzystanie dużej wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych, co pozwala na znaczne przyspieszenie poszczególnych procesów rozwoju przedsiębiorstwa. Daje też możliwość uniknięcia typowych pomyłek jakie zdarzają się przedsiębiorcom na początku działalności. Oferujemy kompleksową obsługę tych aktywności, które są niezbędne do prawidłowego działania firmy.

Ze względu na różny charakter współpracy z Klientami ofertę dzielimy na kilka modułów:

 Pozyskiwanie dotacji, funduszy inwestycyjnych i ich rozliczanie.
 Projektowanie biznes planów, dokumentów firmowych - wzory umów.
 Pomoc w rekrutacji i szkoleniu personelu, ale także pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy.
 Budowanie wspólnie z Klientem wskaźników KPI właściwych dla jego firmy a następnie ich monitorowanie.

 Pomoc w planowaniu i zarządzaniu zespołami sprzedażowymi.
 Dla nowych firm Asystent na start.

 

Nie od razu... zbudowano. Ale z nami można ten proces przyśpieszyć i uniknąć wielu niekorzystnych dla przedsiębiorcy sytuacji.