korzyści

Pierwsze miesiące działalności nowej firmy są przedsięwzięciem bardzo ryzykownym, które można zminimalizować pracując z ekspertami. 

Korzyści ze współpracy:

1. Doświadczenie konsultantów zewnętrznych – szybkość działania oparta o zrealizowane wcześniej projekty, obiektywna ocena, minimalizacja wprowadzenia nietrafionego rozwiązania. Razem przejrzymy lub pomożemy Ci stworzyć umowy handlowe, o współpracy. 

2. Optymalizacja i przewidywalność kosztów związanych z realizacją danego projektu - nauczymy Cię bieżącej analizy finansowej, pracy ze wskaźnikami KPI.

3. Asystent / ekspert dopilnuje terminów związanych z obowiązkami publiczno-prawnymi (PIT, VAT, ZUS), pomoże wybrać optymalny model prowadzenia ksiąg.

4. Zrekrutowujemy odpowiednich pracowników.

5. Zapewnimy szybki dostęp do odpowiedniego Know-How z rynku.

6. Profesjonalne przeprowadzenie zleconego procesu na potrzeby przedsiębiorstwa Klienta, którego Klient nie może lub nie chce wykonać własnymi zasobami.