o nas

Business Solutions Group to współpracujące ze sobą firmy o zróżnicowanej ofercie .

Każda z firm i pracujący w nich managerowie, którzy wchodzą w skład Grupy posiada inne umiejętności, doświadczenie. I to właśnie nasza silna strona. Wzajemna wymiana doświadczeń daje synergię, ale też i szansę na uzupełnienie wiedzy pomiędzy osobami tworzącymi BSG, wspólnie wypracowane podejście do każdego projektu. Dzięki takiemu połączeniu okazuje się, że to co było trudne, nierozwiązywalne, staje się łatwe i osiągalne. Wspólnie dysponujemy wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania, pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych, przygotowywania biznes planów i analiz finansowych, mamy też wiedzę z zakresu budowania i zarządzania działami handlowymi. Wśród nas są także osoby zajmujące się HR-em, które pomogą w doborze i rekrutacji pracowników.

 

My w liczbach:

- pomogliśmy w starcie ponad 300 firmom (mikro i MŚP) - ponad 12 mln złotych pozyskanych dotacji,

- udział jako eksperci w projektach 15 instytucji, które zajmują się przyznawaniem dotacji, przede wszystkim na start, ale także inwestycyjnych; w ramach tej współpracy zostało ocenione ponad 1 000 biznes planów,

- mamy za sobą 14 500 godzin doradctwa biznesowego, 

- doświadczenie handlowe zdobyte dzięki zrealizowaniu 16 projektów outsourcingu sprzedaży,

doświadczenie w funkcjach zarządczych w firmach od miliona do 50 milionów obrotów rocznie,

- zrealizowane ponad 100 rekrutacji na potrzeby własne, a także klientów zewnętrznych.

 

 

 Nasza wizja:

Prowadzenie organizacji uczciwej wobec Klienta, pracownika i otoczenia. Wysokie standardy organizacyjne to droga dzięki której chcemy osiągnąć sukces.