wsparcie okołosprzedażowe

Proces sprzedaży obejmuje wiele obszarów biznesu. Sprzedawcy, to jedynie część całego przedsięwzięcia. 
Dlatego proponujmy wsparcie naszych działów odpowiadających za:

szkolenia

zarządzanie flotą

marketing

call center