szkolenia

Podnoszenie poziomu kompetencji pracowników poprzez szkolenia przekłada się na efektywność podejmowanych przez nich działań, które w konsekwencji przekładają się na wzrost zysków przedsiębiorstwa. Inwestycja w kadrę to inwestycja w rentowność firmy.

Co może zyskać firma korzystająca ze szkoleń?

Zwiększenie wydajności. Zmotywowanie i podniesienie kompetencji pracowników, zwłaszcza średniego szczebla kadry managerskiej przekłada się na wymierne rezultaty w postaci wzrostu ich wydajności. 

Motywacja pracowników. Tylko zmotywowani pracownicy stanowią koło zamachowe organizacji, zdemotywowani to jej hamulec. Rozwój firmy, możliwy jest jedynie poprzez podnoszenie zaangażowania w pracę zatrudnionego w niej zespołu.

Wzrost kwalifikacji. Pracownicy o wyższych kompetencjach, świadomi swoich mocnych stron realizują coraz bardziej wymagające zadania i osiągają wyznaczone cele.

Wizerunek firmy. Klienci i współpracownicy oceniają Firmę tak, jak oceniają kompetencje i profesjonalizm jej przedstawicieli. Skutecznie przeszkolona kadra, zwłaszcza front menów  buduje wizerunek firmy i wpływa na jej pozycję na rynku.

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte - szyte na miarę -  jak i otwarte.

Najbliższe szkolenia otwarte:

w marcu: 13-03 (wtorek), 27-03 (wtorek)

w kwietniu: 10-04 (wtorek), 24-04(wtorek)

terminy szkoleń dedykowanych ustalane są indywidualnie - miejsce realizacji szkoleń w siedzibie klienta lub w sali szkoleniowej wynajętej przez nas.