doradztwo personalne i rekrutacja

Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością. Dałbym wszystko, co mam, wszystkie moje pieniądze, aby tylko mieć tę umiejętność. 

John D. Rockefeller.

Rekrutacja i Doradztwo Personalne to kompleksowy proces zarządzania ludźmi obejmujący poszukiwania i dobór najodpowiedniejszych pracowników oraz wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego. 
Harvard Business Review podaje, że przyczyną 80% rotacji kadr są błędy poczynione na etapie rekrutacji,  współpraca z Work&Profit pozwoli Państwu na eliminację tego czynnika.

Korzyści  

- przeniesienie ciężaru procesu rekrutacyjnego na zewnętrzną Agencję, 
- skorzystanie ze stale aktualizowanej  bazy danych Kandydatów
- proces rekrutacji  jest przeprowadzony w sposób obiektywny, poprzez specjalistów, a efektem jest obniżenie możliwości nie trafionego doboru                     kandydatów
- gwarancja w przypadku ponownej rekrutacji, jeżeli kandydat nie spełnił oczekiwań w okresie próbny
- większe zyski - dzięki doborze właściwych kandydatów, dostarczenie personelu  z kompetencjami przynoszącymi wymierne i szybkie korzyści.

 Posiadamy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - nr 13281