Ochrona Danych Osobowych w firmie

Prawo w praktyce – Ochrona Danych Osobowych w firmie

Szkolenie przeznaczone dla pracowników sekretariatów, biur zarządu, administracji, działów handlowych. Celem szkolenia jest przygotowanie do prawidłowej obsługi klientów, zgodnie z  Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wchodzącego w życie 25 maja 2018 roku unijnego rozporządzenia RODO. Prawidłowe stosowanie zaostrzonych wytycznych zabezpieczy firmę przed wysokimi karami.

Szkolenie realizowane w formie otwartej i zamkniętej.

Koszt szkolenia otwartego w grupie do 15 os. 840 zł za osobę.

Koszt szkolenia dedykowanego, poprzedzonego analizą potrzeb oraz dopasowaniem zakresu  7200 zł do 10 osób na szkoleniu


1 dzień szkoleniowy - 6h, grupa do 15 osób (wykład + warsztat)

Tajemnica służbowa:

 • ustawa o ochronie informacji niejawnych;
 • ochrona tajemnicy informacji niejawnych w praktyce;
 • konsekwencje za nie zachowanie należytej staranności przy ochronie informacji;
 • przykłady.

Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych – GIODO i RODO:

 • dane osobowe zwykłe i dane wrażliwe;
 • wyodrębnianie zbiorów danych osobowych;
 • administrator danych osobowych (ADO);
 • administrator bezpieczeństwa informacji (ABI);
 • administrator systemów informatycznych (ASI);
 • przetwarzanie danych osobowych – zasady działania;
 • odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku ochrony danych osobowych;
 • prawa i obowiązki osób zobowiązanych do ochrony danych osobowych;
 • prawa osób, których dane dotyczą;
 • przykłady.

 

Obieg i archiwizacja dokumentów:

 • podstawy prawne obiegu dokumentów;
 • porządkowanie dokumentów bieżących na stanowisku pracy;
 • obieg dokumentów;
 • wewnętrzny obieg dokumentów,
 • kategorie archiwalne dokumentacji;
 • warunki i czas przechowywania dokumentów;
 • procedura przekazywania dokumentów do archiwum;
 • przykłady.

cena za 1 dzień szkoleniowy (przy grupie 15 osobowej) – cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwę kawową i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Szkolenie prowadzi Mec. Katarzyna Leśniak - Radca Prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej praktyce zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i doradztwem prawnym, w tym zakresie obsługi postępowań z zamówień publicznych. W ramach prawa zamówień publicznych wspiera swoich Klientów na etapie składania ofert, kontaktu z zamawiającymi, przygotowywania i składania środków odwoławczych. Z racji doświadczenia w przygotowywaniu postępowań przetargowych ze strony zamawiających potrafi spojrzeć na kwestię zamówień publicznych z różnych perspektyw. Jest laureatem konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – zawody zaufania publicznego” organizowanego przez prestiżowy magazyn Forbes.